Investment Manager, Life Science & MedTech

Har du erfaring med investeringer i venturesegmentet? Er du i besiddelse af en solid operationel værktøjskasse og en veludviklet strategisk forståelse? Så har vi et spændende job til dig.

I Vækstfonden arbejder vi for at give danske virksomheder adgang til risikovillig kapital, så de kan indfri deres ambitioner og skabe innovation og vækst. Vi finansierer virksomheder i alle brancher over hele Danmark – fra deres spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer.
Vækstfondens afdeling for ventureinvesteringer, VFI Direkte, investerer på tværs af industrier med særligt fokus på Tech, Industri & Robotteknologi, Fødevarer, Agro & Energi samt Life Science & MedTech. Afdelingen blev i 2016 kåret som årets venturefond af Danish Venture Capital and Private Equity Association - DVCA.
Vi arbejder i sektorspecialiserede teams, så de investeringsansvarliges specifikke baggrund og erfaring kommer i spil i de enkelte investeringer.
Vores aktuelle portefølje omfatter ca. 40 virksomheder, og vi investerer i 10-15 nye selskaber hvert år. Vi tror på aktivt ejerskab og sætter både tid og ressourcer af til at bidrage bedst muligt til værdiskabelsen i vores porteføljevirksomheder.

Om jobbet
Som Investment Manager i VFI Direkte Investeringer skal du sammen med det øvrige team identificere og vurdere egnede ventureinvesteringscases, ligesom du over tid vil få ansvaret for et antal selskaber i porteføljen og drive væksten i de investerede selskaber frem til en succesfuld exit.
Jobbet indebærer samarbejde og dialog med mange forskellige aktører på tværs af iværksætter- og investormiljøerne, og du skal derfor bidrage aktivt til at skabe netværk, source nye potentielle investeringer og sikre, at Vækstfonden repræsenteres på bedst mulige vis udadtil.

Helt konkret skal du:
• Løbende source nye potentielle investeringer fra eget netværk og gennemføre due diligence af disse
• Eksekvere konkrete investeringer, herunder forhandle investeringsaftaler
• Drive vækst i porteføljevirksomhederne post-investment som aktivt bestyrelsesmedlem i tæt samarbejde med selskabernes direktion og øvrige bestyrelse
• Agere sparringspartner for det øvrige VF Venture team og bidrage proaktivt til det videre udviklingsforløb i selskaberne.

Du er en succes i jobbet, når du demonstrerer en dybdegående forståelse af væsentlige investeringsterms, processer og investeringsstrategi i VF Investering. Du formår – på baggrund af din erfaring og personlige gennemslagskraft – at agere på niveau med porteføljeselskabernes direktion og øvrige bestyrelse, således at du gennem værdiskabende sparring sikrer værditilvækst i porteføljeselskaberne og demonstrerer god forståelse for udvikling af exit scenarier.

Om dig
Du har flere års investeringserfaring, og du har et bredt netværk i iværksætter- og investormiljøerne. Det er vigtigt, at du har en veludviklet strategisk og kommerciel forståelse og gerne operationel erfaring, der gør dig i stand til at bidrage med værdiskabende sparring til porteføljevirksomhederne. Herudover har du en kommerciel eller teknisk uddannelsesbaggrund på kandidatniveau.

I tillæg til ovenstående forventer vi, at du:
• er analytisk og resultatorienteret, har et stort drive samt en evne til at tænke ud af boksen og spotte virksomheder med stort potentiale,
• er en udadvendt og dygtig relationsskaber, der formår at pleje og udvikle dit netværk til fordel for Vækstfonden,
• arbejder struktureret og kommunikerer ubesværet skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk,
• er en imødekommende og inspirerende kollega udstyret med en god portion humor og godt humør.

Om VFI Direkte Investering
VF Investering er den samlede forretningsenhed for Vækstfondens arbejde med direkte og indirekte egenkapitalinvesteringer. Vi sikrer kapital og kompetencer til lovende markedssegmenter og de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. En forudsætning for vores succes er, at vi genererer et attraktivt, risikojusteret afkast.
Vi bidrager til at udvide og udvikle innovationsøkonomien og til at understøtte danske styrkepositioner, grøn omstilling og andre vigtige dagsordener i tæt samarbejde med Vækstfondens øvrige afdelinger og offentlige såvel som private aktører i markedet.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en attraktiv stilling i et erfarent og kompetent team, hvor du får udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver og en unik mulighed for at bidrage direkte til at skabe vækst og udvikling i nogle af de mest innovative danske virksomheder. Du vil gennemgå et struktureret udviklingsforløb over 24 måneder, hvor du løftes i rollen som investeringsansvarlig.
Vækstfonden er en uformel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsklima og tæt kollegialt samarbejde baseret på vores værdier ambition, åbenhed og respekt.

Lyder det som noget for dig?
Så upload ansøgning og CV senest den 31. oktober 2021. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og indkalder derfor løbende til samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Ansøg
Del i dit netværk
Kontaktperson:
Tonni Bülow-Nielsen Partner TBN@vf.dk +45 40 81 22 33
Frist:
Jobområde: Venture
Stillingstype: Fuldtid

Om Vækstfonden:
I partnerskab med banker og private investorer fra ind- og udland udvælger og udvikler vi de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Vi har erfaring og ekspertise, der kan få ting til at gro og virksomheder til at vokse - fra digitalisering af en håndværksvirksomhed i Sallingsund til lancering af en robotarm i Silicon Valley. Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed er pejlemærker, vi styrer efter, når vi vurderer projekter. Men vi glemmer aldrig, at de projekter vi udvælger og udvikler, skal sætte ting i gang og mennesker i arbejde. I Danmark.

Vækstfonden
Strandvejen 104, 2900 Hellerup
Telefon: 35 29 86 00
Powered by Emply